POL Token ICO

POL Token ICO

Start date: January 12, 2018

End date: January 31, 2018


OPUBLIKOWANE WSTYCZE? 12, 2018
POL Token
POL Token – Polski Token – Waluta Nowej Wolnej Polski

Nazwa: POL Token

Opis: POL TOKEN – POL – www.poltoken.pl – Official POL TOKEN – Polski Token – Waluta Nowej Wolnej Polski – Polish Token – Currency of New Free Poland

Symbol: POL

Ilo??: 100.000.000,00000000 POL (sto milionów POL)
Ilo?? POL jest limitowana i nie b?dzie zwi?kszana. (NON-Reissuable)

Technologia: WAVES PLATFORM

Portfele – Wallets:
https://waveswallet.io
https://beta.waveswallet.com
https://chrome.google.com/webstore/detail/wavesliteapp/kfmcaklajknfekomaflnhkjjkcjabogm

Oficjalny Fanpage Facebook:
https://www.facebook.com/POL-Token-199501503934470

Oficjalna Grupa Facebook:
https://www.facebook.com/groups/poltoken

Oficjalny Telegram:
https://t.me/poltoken

Pierwszy Oficjalny AIRDROP POL TOKENA! – By otrzyma? darmowe POL Tokeny:
– Polub Oficjalny Fanpage POL TOKENA na Facebooku: https://www.facebook.com/POL-Token-199501503934470
– Do??cz do oficjalnej grupy na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/poltoken
– Do??cz do oficjalnego kana?u Telegram i podaj swój adres portfela: https://t.me/poltoken

Do otrzymania AIRDROPA potrzebujesz portfela utworzonego na platformie WAVES – https://wavesplatform.com

TRANSLATION VIA GOOGLE TRANSLATE

PUBLISHED PICTURES? 12, 2018
POL Token
POL Token – Polish Token – The currency of the New Free Poland

Name: POL Token

Description: POL TOKEN – POL – www.poltoken.pl – Official POL TOKEN – Polish Token – Currency of the New Free Polish – Polish Token – Currency of New Free Poland

Symbol: POL

Quantity: 100,000,000.00000000 POL (one hundred million POL)
Ilo ?? POL is limited and will not be increased. (NON-Reissuable)

Technology: WAVES PLATFORM

Wallets – Wallets:
https://waveswallet.io
https://beta.waveswallet.com
https://chrome.google.com/webstore/detail/wavesliteapp/kfmcaklajknfekomaflnhkjjkcjabogm

Official Facebook Fanpage:
https://www.facebook.com/POL-Token-199501503934470

The official Facebook Group:
https://www.facebook.com/groups/poltoken

Official Telegram:
https://t.me/poltoken

The first official AIRDROP POL TOKENA! – To receive? free POL Tokens:
– Like the Official POL TOKENA Fanpage on Facebook: https://www.facebook.com/POL-Token-199501503934470
– Join the official group on Facebook: https://www.facebook.com/groups/poltoken
– Join the official Telegram channel and enter your portfolio address: https://t.me/poltoken

To receive AIRDROPA you need a portfolio created on the WAVES platform – https://wavesplatform.com